Lexguard verkeersveiligheid
LEXGUARD Verkeersveiligheid

Ondanks dat het aantal verkeersslachtoffers in totaliteit afneemt, stijgt sinds het jaar 2000 het aandeel van de fietsers hierin. Zij vormen meer dan de helft van het aantal ernstig gewonden. De meeste ongevallen waarbij fietsers betrokken zijn vinden plaats op lokale wegen.

 

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het verbeteren van de verkeersveiligheid voor deze kwetsbare doelgroep als speerpunt benoemt. Naast de samenwerking tussen gemeenten en belangenpartijen, wordt er op lokaal niveau ook een beroep gedaan op het bedrijfsleven.

 

Met het installeren van LEXGUARD systemen op uw vloot, draagt u bij aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en verkleint u de kans op ernstig letsel voor kwetsbare medeweggebruikers.