Lexguard het systeem
LEXGUARD DISPLAY
Het display laat de chauffeur met een combinatie van geluid en lichtsignalen weten
hoe hoog het risico is. Bij het ontwerp stonden functionaliteit en afmeting centraal. 
 
LEXGUARD SENSOR STRIP
De strip heeft standaard de juiste hoeveelheid sensoren ingebouwd. Deze is te
gebruiken voor situaties waarin opbouw de voorkeur heeft.
 
LEXGUARD LOSSE SENSOR
Optioneel zijn er losse inbouwsensoren leverbaar. Bij gebruik hiervan komt de
opbouwstrip te vervallen.
 
LEXGUARD GPS MODULE
Het LEXGUARD-systeem is uitgerust met een GPS module, die de signalering
uitschakelt bij snelheden hoger dan 30 km per uur. Dit voorkomt dat de chauffeur
onnodig waarschuwingssignalen krijgt tijdens rijden over risicoloze trajecten.
Bij het manoeuvreren ligt de snelheid onder de 30 km per uur en zal het
LEXGUARD-systeem weer actief zijn.
 
LEXGUARD CONTROLBOX (HET BREIN ACHTER HET SYSTEEM)
De controlbox vertaalt de gedetecteerde afstand naar de juiste combinatie van
geluid en lichtsignalen in de cabine.